საზოგადოება
ინგლისური ენის სათანადო დონეზე ცოდნის გარეშე სტუდენტი ბაკალავრის ხარისხს ვერ მიიღებს

bakalavriსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრ დიმიტრი შაშკინის ბრძანებით, 2011-2012 სასწავლო წლიდან აკრედიტებულ და ავტორიზებულ უმაღლეს სასწავლებლებში ინგლისური ენის სწავლება სავალდებულო ხდება. ბაკალავრიატის ხარისხის დამადასტურებელი საბუთის – დიპლომის – მისაღებად აუცილებელია, სტუდენტმა ინგლისური ენის გამოცდა წარმატებით ჩააბაროს.

სტუდენტების საერთაშორისო აკადემიური სტატუსის მქონე ინგლისური ენის შესწავლით დაინტერესება სახელმწიფო პოლიტიკაა და მისი მიზანია, საქართველოს მოქალაქეებმა შეძლონ ევროპულ სივრცეში ინტეგრირება და საკუთარი შესაძლებლობების სრულფასოვანი რეალიზება.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება რელევანტური ხდება იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლას წელს დაიწყებენ. იმ შემთხვევაში, თუ მათ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უცხო ენად აირჩიეს ინგლისური, მათ ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება მოუწევთ, ხოლო იმ სტუდენტებს, რომლებმაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩააბარეს და უმაღლეს სასწავლებლებში ისწავლიან სხვა უცხო ენას, მათ ინგლისური ენის ცოდნა მხოლოდ B1 დონეზე მოეთხოვებათ.

ინგლისური ენის გამოცდისგან განთავისუფლდებიან ის სტუდენტები, რომლებიც ფლობენ TOEFL-ისა და სხვა საერთაშორისო აღიარების მქონე ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელ სერტიფიკატს.

აკრედიტებულ და ავტორიზებულ უმაღლეს სასწავლებლებში ბაკალავრის ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის მისაღებად ინგლისური ენის გამოცდას ჩაატარებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გამოცდების ეროვნული ცენტრი. ინგლისური ენის გამოცდის ჩატარების უფლება მიეცემათ იმ უმაღლეს სასწავლებლებსაც, რომლებიც შესაბამის ლიცენზიას სამინისტროს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისგან მიიღებენ.

 

საქინფორმი