სამართალი
საკანონმდებლო ცვლილებები სურსათის მწარმოებელთთვის

sakanonmd.cvlilebebiსურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ინსპექტირების შედეგად აღმოჩენილი შეუსაბამობების შემთხვევაში სამართალდამრღვევებს ადმინისტრაციული სახდელები დაეკისრებათ. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის ინიციატივით „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ შესატანი შესაბამისი ცვლილებები აგრარულ საკითხთა კომიტეტმა გუშინ, 14 ივნისს, პირველი მოსმენით განიხილა.

პროექტის თანახმად, თუ პირი სურსათის/ცხოველის საკვებთან დაკავშირებულ საქმიანობას განახორციელებს შესაბამის საწარმოდ ან/და დისტრიბუტორად რეგისტრაციის გარეშე, დაჯარიმდება 300 ლარით. ინსპექტირების შედეგად არაკრიტიკული შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში წესდება ადმინისტრაციული სახდელი 400 ლარი, კრიტიკული შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში კი – 1000 ლარი. კანონპროექტით, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელის შეფარდების უფლება აქვთ სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფლებამოსილ პირებს.

კანონში შესატანი ცვლილებები მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან შეეხება მხოლოდ ექსპორტზე ორიენტირებულ სურსათის მწარმოებლებს, ხოლო 2012 წლის 3 იანვრიდან – საკვები პროდუქტების ყველა მწარმოებელს.