აქტუალური
მონეტარული ცვლილება ინფლაციაზე მომენტალულად არ აისახება

refinansirebaრამდენიმე დღის წინათ ეროვნულმა ბანკმა მონეტარულ პოლიტიკაში მორიგი ცვლილება განახორციელა და პირველად 2 წლის განმავლობაში რეფინანსირების განაკვეთი 8%–მდე გაზარდა. ეს ცვლილება ინფლაციის მატებას უკავშირდება. ინფლაციის მაჩვენებელი ეროვნული ბანკის მიზნობრივ მაჩვენებელს აღემატება და ინფლაციური რისკების შესამცირებლად მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება ბანკმა ჯერ კიდევ ზაფხულიდან დაიწყო.

თუმცა ამ ძალისხმევას ინფლაციის შემცირებაზე გავლენა ჯერ არ მოუხდენია. როგორც ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, მონეტარულ პოლიტიკაში   წინა პერიოდებში განხორციელებული ცვლილებები ჯერ სრულად არ არის ასახული რეალურ ეკონომიკაზე. ვინაიდან მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის ეფექტი დროის გარკვეული პერიოდის შემდეგ ახდენს გავლენას სამომხმარებლო ფასებზე.

 

ცნობისათვის: რეფინანსირების განაკვეთი ყველაზე მაღალი 2008 წლის აპრილში იყო – 12%. იმავე წლის აგვისტოდან ნელ-ნელა დაიწყო განაკვეთის შემცირება და 2009 წლის ნოემბერში 5%-ს მიაღწია. ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 7 თვის მანძილზე იყო შენარჩუნებული. 2010 წელი 7,5%-იანი რეფინანსირების განაკვეთით დასრულდა.