აქტუალური
მთავრობა ინფლაციას ინფლაციით ებრძვის

infმთავრობა და ეროვნული ბანკი ერთი ხელით ინფლაციას ებრძვის, მეორეთი კი ინფლაციის წახალისებას ახერხებს. გარდა იმისა, რომ ელექტროენერგიისა და სასურსათო ვაუჩერების დარიგებით ექსპერტები ინფლაციური პროცესების გამწვავებას პროგნოზირებენ, მათი თქმით, სახელმწიფო ხარჯების შემცირების ნაცვლად, წელსაც გაიზარდა ბიუროკრატიის სახელფასო ფონდი. ასევე ეროვნულმა ბანკმა გაზარდა კერძო კომერციული ბანკების დაკრედიტება: ეროვნული ბანკის მიერ 2009 წელს გაცემული სესხის რაოდენობა 2010 წელს 5-ჯერ გაიზარდა, ეს პოლიტიკა დღესაც გრძელდება და 2011 წელს კიდევ 2-ჯერ არის გაზრდილი ბანკებზე გაცემული სესხი.

ეკონომისტები ინფლაციის დაძლევის გზებს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებასთან ერთად სახელმწიფო ხარჯების შემცირებაში ხედავენ.

რაც შეეხება საერთაშორისო ბაზრებზე პროდუქციის ზოგიერთი სახეობის ფასების ზრდით საქართველოში გამოწვეულ გაძვირებას, ”ახალი ეკონომიკური სკოლა - საქართველოს” ვიცე-პრეზიდენტს – გია ჯანდიერს მიაჩნია, რომ მისი კომპენსირება შესაძლებელია არა ვაუჩერების ან სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებით, არამედ გადასახადების შემცირებით. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში იმპორტირებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დიდი ნაწილი 12-პროცენტიანი საბაჟო გადასახადით იბეგრება.