აქტუალური
რისთვის იღებენ ხელფასს ენერგეტიკის სამინისტროს მაღალჩინოსნები?!

energ_saminსაზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო უქმდება და მისი ფუნქციები სხვადასხვა სამინისტროებზე გადანაწილდება. ექსპერტების აზრით, ხელისუფლების მხრიდან ეს მორიგი არასწორი სვლაა. იმის გამო, რომ სამინისტროს მენეჯმენტი დაკისრებულ მოვალეობას ვერ ასრულებს, სამინისტრო კი არ უნდა გაუქმდეს, შიდა რეორგანიზაციითა და პროფესიონალი კადრების მოყვანით უნდა გაძლიერდეს. ამ ეტაპზე უფრო მართებული იქნებოდა ენერგეტიკის სამინისტროს ლიკვიდაცია, რადგან პრაქტიკულად ეს უწყება უფუნქციოდაა დარჩენილი.

რადგან ქვეყანაში ენერგეტიკული ობიექტები თითქმის პრივატიზებულია. გარდა ამისა, არსებობს გაზისა და ნავთობის საერთაშორისო კორპორაცია, რომლის ფუნქციაა ნავთობისა და გაზის რესურსების მოძიება, ნავთობისა და გაზის ექსპორტი, იმპორტი, ტრანზიტი, მაგისტრალური გაზსადენების მოვლა, ახალი მაგისტრალების დაპროექტება და მშენებლობა, ასევე, საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო ობიექტების გაზით უზრუნველყოფა. სატარიფო პოლიტიკა, კომპანიების საქმიანობის რეგულირება, ლიცენზიების გაცემა, გაუქმება და მასში ცვლილებების შეტანა კი სემეკს ევალება.

 

სამინისტროს კიდევ ერთი ფუნქციაა, საკუთარი ჰიდრორესურსებით ელექტროენერგიაზე არსებული მოთხოვნის დაკმაყოფილება. თუმცა ქვეყანაში მცირე თუ დიდი ჰესები მთლიანად პრივატიზირებულია და, შესაბამისად, მათი მფლობელების ინტერესებშია დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის გამომუშავება და გაყიდვა.

ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, ჩნდება კითხვა: რა ფუნქცია აქვს ამხელა სამინისტროს და რაში იღებენ არცთუ ისე მწირ ხელფასს მინისტრი, მისი მოადგილეები, დეპარტამენტებისა და სამმართველოების ხელმძღვანელ-თანამშრომლები?