პუბლიკაციები
შსს: 2013 წლის 6 თვის მონაცემები 2012 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით

1-analitika-geo-monacemebiსაქართველო, 9 ივლისი, საქინფორმი. საქინფორმის მკითხველს ვთავაზობთ საქართველოს შსს მონაცემებს 2013 წლის 6 თვის მონაცემები 2012 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით:
ქვეყნის მასშტაბით
2012 წელს: 
მომხდარი დანაშაული: 17485 
აქედან გახსნილი: 4271 
გახსნის მაჩვენებელი: 24,4%
2013 წელს: 
მომხდარი დანაშაული: 14128 
აქედან გახსნილი: 7243 
გახსნის მაჩვენებელი: 51,3 %
დანაშაულის კლება: 3277
გახსნის მაჩვენებლის მატება: 26,8%

თბილისი
2012 წელს:
მომხდარი დანაშაული: 7744 
აქედან გახსნილი: 1925 
გახსნის მაჩვენებელი: 24,9%
2013 წელს:
მომხდარი დანაშაული: 7032
აქედან გახსნილი: 2506
გახსნის მაჩვენებელი: 35,6%
დანაშაულის კლება: 712 
გახსნის მაჩვენებლის მატება: 10, 8%

იმერეთი - რაჭა-ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთი
2012 წელს:
მომხდარი დანაშაული: 2603
აქედან გახსნილი - 523 
გახსნის მაჩვენებელი: 20,1%
2013 წელს
მომხდარი დანაშაული: 1307
აქედან გახსნილი - 982
გახსნის მაჩვენებელი: 75,1%
დანაშაულის კლება: 1296 
გახსნის მაჩვენებლის მატება: 55%

კახეთი
2012 წელს
მომხდარი დანაშაული: 803
აქედან გახსნილი: 384
გახსნის მაჩვენებელი: 47,8%
2013 წელს
მომხდარი დანაშაული: 1045 
აქედან გახსნილი: 794
გახსნის მაჩვენებელი: 76%
დანაშაული მატება: 442 
გახსნის მაჩვენებლის მატება: 28%

სამეგრელო- ზემო სვანეთი
2012 წელს
მომხდარი დანაშაული: 1194
აქედან გახსნილი: 241
გახსნის მაჩვენებელი: 23,5%
2013 წელს
მომხდარი დანაშაული: 683
აქედან გახსნილი: 494
გახსნის მაჩვენებელი: 72,3%
დანაშაულის კლება: 511 
გახსნის მაჩვენებლის მატება: 48,8%

აჭარა
2012 წელს
მომხდარი დანაშაული: 1387
აქედან გახსნილი: 218 
გახსნის მაჩვენებელი: 15,7%
2013 წელს
მომხდარი დანაშაული: 1282
აქედან გახსნილი: 771
გახსნის მაჩვენებელი: 60,1%
დანაშაულის კლება: 105
გახსნის მაჩვენებლის მატება: 44,4%

გურია
2012 წელს
მომხდარი დანაშაული: 289
აქედან გახსნილი: 115
გახსნის მაჩვენებელი: 39,8%
2013 წელს
მომხდარი დანაშაული: 289 
აქედან გახსნილი: 133
გახსნის მაჩვენებელი: 46%
გახსნის მაჩვენებლის მატება: 6,2%

ქვემო ქართლი
2012 წელს
მომხდარი დანაშაული: 2157
აქედან გახსნილი: 315
გახსნის მაჩვენებელი: 14,6%
2013 წელს
მომხდარი დანაშაული: 894
აქედან გახსნილი: 503
გახსნის მაჩვენებელი: 56,3%
დანაშაულის კლება: 1843
გახსნის მაჩვენებლის მატება: 41,7%

მცხეთა-თიანეთი
2012 წელს
მომხდარი დანაშაული: 423
აქედან გახსნილი: 107
გახსნის მაჩვენებელი: 25,3%
2013 წელს
მომხდარი დანაშაული: 419
აქედან გახსნილი: 262
გახსნის მაჩვენებელი: 62,5%
დანაშაულის კლება: 4
გახსნის მაჩვენებლის მატება: 37,2%

სამცხე-ჯავახეთი
2012 წელს
მომხდარი დანაშაული: 247
აქედან გახსნილი: 160
გახსნის მაჩვენებელი: 64,8%
2013 წელს
მომხდარი დანაშაული: 338
აქედან გახსნილი: 296
გახსნის მაჩვენებელი: 74,4%
დანაშაულის მატება:151 
გახსნის მაჩვენებლის მატება: 9,6%

შიდა ქართლი
2012 წელს
მომხდარი დანაშაული: 638
აქედან გახსნილი: 243
გახსნის მაჩვენებელი: 38,1%
2013 წელს
მომხდარი დანაშაული: 739
აქედან გახსნილი: 502
გახსნის მაჩვენებელი: 74,4%
დანაშაულის მატება: 141 
გახსნის მაჩვენებლის მატება: 26,4%